euskelogga

FULLMÅNEN LYSER ÖVER SKOGEN

Fullmånen lyser över skogen
Det är glest emellan gårdarna och granarna står tätt
Fullmånen lyser över skogen
Och färgar snön med ett stänk av violett
En bil borrar sig igenom natten
En bil som kommer långt ifrån
En kvinna sitter bakom ratten
I baksätet sover hennes sexårige son
Fullmånen lyser över skogen
Kvinnan har en tår i ögonvrån

Fullmånen lyser över skogen
Bilen har svängt in och stannat vid ett hus
Fullmånen lyser över skogen
Från fönsterrutorna flödar det av ljus
Pojken känner ängslan för besöket
Mammas ögon har en fuktig glans
Morfar sitter på en stol i köket
Mormor hon ligger sjuk i kammarn någonstans
Fullmånen lyser över skogen
Snart kommer det en ambulans

Fullmånen lyser över skogen
I en by som ligger nånstans långt ifrån
Fullmånen lyser över skogen
Inne i kammarn sitter kvinnan med sin son
Ambulansen den har farit
Kvinnan hon säger till sin mor
”-Envis har du alltid varit
  men nog var det dumt av dig att du inte for
Fullmånen lyser över skogen
I en by där nästan ingen bor

Fullmånen lyser över skogen
Skorstensröken ringlar tunn och vit
Fullmånen lyser över skogen
”-När nu ambulansen hade kommit ända hit…
  säger mormor,  så måste ju nån fara
- och, jag har nog haft en liten propp,
  så det hade jag nog aldrig klara’
  så  pappa var präktig och snäll och ställde opp”
Fullmånen lyser över skogen
Så länge det finns liv så finns det hopp

Text Ronny Eriksson Musik Dan Engman