euskelogga

MOSA’TRAMPARN

Mågen menn jär en mosatrampar/En mosatrampar jär mågen menn
Mågen menn jar en mosatrampar/En mosatrampar jär mågen menn
Flecka flötte, fåor åt Falun
Skaffe sä en psykolog
Sedemera feck'a, flecka
Vigselring 0 vä fing en måg

Men
Mågen menn jär en mosatrampar/En mosatrampar jär mågen menn
Han ha tummen mitt ine hanna
inte de minsta struko'mon
o besvarsfåtti na så helpottis
å seig o sakteli så ta må klan
i tråo att andra tummen förbanne mä
ha voxe fast ine arshole pån

Mågen menn jär en mosatrampar/En mosatrampar jär mågen menn
Geck et att få, att pinn opå
Knora väl på men knora sen å
feck opp e ijl, att n nöges wijl
A då hägde han å å så geck n i stå

Mågen menn jär en mosatrampar/En mosatrampar jär mågen menn
Mågen menn jär en mosatrampar/En mosatrampar jär mågen menn
Gått i skåola, kan åll åola
En töcke intellektuell
Som veit exakt vo som sko järas
Men åller nanshtin ämen dell

Järe kastve som sko kapes
Då kan en böre på  analysär
Voför kastve, kåles kastve
Mågen men jär en mosa
Trampar o seig som en femårsplan
Mågen men jär en mosa -trampar ... et val he.... na banaban

Text Ronny Eriksson Musik Bengt Ruthström