euskelogga


ÄLVA HON GLEMA

   C                         G
Vä pipa i månn, ine båra stjåortärmen
           F                     G
sett ’n Gösta eut opa bråon
          C               G
Där sett’n å steuL å ine värmen
         F         G            C
å ha dellomä töj å sä skåon
       F
Hä doft bårte häggen
        C
som stå ötvä väggen
  D7                              G     G7
å såoLa hon gass å hon stjin
           
Ref:
         C                          F         Dm7
     Å äLva hon gLema å mortn han sema
           C                            G
     å swaljen döm singel å fLeug
                 Am                  Em
     inunder take på feuse å bake stjitheuse
            F                          G
     gå Anderssons katta å smeug
                        C              G       Am    Em  F  G
     Ja, där gå Anderssons katta å smeug.

Hela sett lijv hadd’n bått lavä mamma
som hadd skött’n som e litta ban.
Men seda hon dödde så vart hä väsamma
rätt schwårt för han var ju et van
Å he jär ju et bra
att ita bruta vor da
så dell sleut hadd’n bört å fundär

Ref:

Men förr i tin var’e bätter, då rack’e
om en pijg feck heusrum å mat,
men nö när döm åll våra vä öte facke
då vaL’e för doir apparat
Han grubbLe sä blå,
men så komme’n opå
I sätt in en annonsch öte Land
"Hemmansägare, femtio år, önskar finna,
 mogen och trogen och rar,
 stark, huslig och arbetsam kvinna.
 Låt mig inte vänta på svar."
Seda hadd den fileurn
skreve dijt signateurn
"För eventuellt äktenskap"

Ref:

Bårte döm aderton stotja som schwåra
så foll’n för a Edit diräkt.
Hon var bårta Skåne å gälld för å våra
bårta en gåmmaL jåoLbreukarsläkt.
Å en ann vikti faktor
var att a hadd egen traktor
en spLitt noj Bolinder Munktell

Ref:

Å hon skreiv att a längte så mötje förskräcklit
att koma men tyvärr förelåg’e
e probLem, för a hadd ju et slanta dellräcklit
att få traktorn vä opa tåge.
Meir behödd a et kreus’n
han stjicke titeusn,
he vart ju ändå en billi affär

Ref:

Så vä pipa i månn, å ålld’les bärfåot
sett ’n Gösta eut opa bråon.
Å å mörrnom, då sko’n å tåga emåot
när döm koma opa statiåon.
Så he jär kLart han jär säll
för en Bolinder Munktell
he jär ju ändå na särdeles visst.

Ref:

Text: R. Eriksson
Musik: S. Isaksson